Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa na roky 2019 - 2021

2021

Program rozvoja vidieka (PRV)
opatrenie   mesiac
   6.4       1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

opatrenie     mesiac
    5.1.2      1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  12

Po kliknutí na príslušný mesiac sa zobrazia detaily harmonogramu


2020


Program rozvoja vidieka (PRV)
opatrenie      mesiac
    7.2        1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12
    6.4        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
opatrenie      mesiac
   5.1.1        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
   5.1.2       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Po kliknutí na príslušný mesiac sa zobrazia detaily harmonogramu


2019

Program rozvoja vidieka (PRV)
opatrenie      mesiac
    7.4        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
    4.1         1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12

aktualizácia

    4.1         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
opatrenie      mesiac
MAS na rok 2019 neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu v rámci tohoto operačného programu


Po kliknutí na príslušný mesiac sa zobrazia detaily harmonogramu