... aby sa pri Topli dobre žilo

Vitajte na novej stránke MAS Slanské vrchy - Topľa

Táto stránka je od 10.3.2022 oficiálnou stránkou združenia a zároveň slúži aj na operatívnu komunikáciu medzi kanceláriou MAS, členmi združenia a potenciálnymi žiadateľmi o prostriedky v rámci realizácie stratégie CLLD na území MAS Slanské vrchy - Topľa.

Rýchle linky


Aktuality


Vo februári 2022 bolo založené záujmové združenie právnických osôb s názvom Regionálna značka Horný Zemplín. Jeho vznik bol výsledkom iniciatívy MAS Pod hradom Čičva a diskusií viacerých subjektov z regiónu Horný Zemplín (MAS Slanské vrchy - Topľa, MAS LABOREC, MAS Pod Vihorlatom, RRA Zemplín, OOCR Horný Zemplín), ktoré prebiehali v roku 2021.

V rámci rozvojových aktivít realizovaných Miestnou akčnou skupinou Slanské vrchy - Topľa majú podnikatelia z územia možnosť získať nenávratný finančný príspevok na podporu podnikania a inovácií až do výšky

MAS Slanské vrchy-Topľa dostala súhlasné stanovisko Riadiaceho orgánu pre IROP na schválenie ďalších dvoch projektov, ktoré budú financované prostredníctvom IROP. Projekty s celkovou výškou schváleného príspevku 60 000,00 EUR sú zamerané na výstavbu detského ihriska v MŠ Babie a dopravného ihriska v obci Čierne nad Topľou

Na základe ukončenia 13. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 13. hodnotiaceho kola je 196 239,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 14. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR. Dátum ukončenia 14. hodnotiaceho kola: 20. september 2022

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 12. hodnotiaceho kola je 169 344,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 13. hodnotiacom kole je 454 655,58 EUR. Dátum ukončenia 13. hodnotiaceho kola: 20. júl 2022

NAŠE PROJEKTY