Schválené projekty

Program rozvoja vidieka

 • Výzva : MAS_013/4.1/2
 • Žiadateľ : OTAGO s.r.o.
 • Názov projektu : Podpora poľnohospodárskeho podniku
  Farma OTAGO, s. r. o.
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 79 880,00 EUR
 • Schválená výška NFP: 39 940,00 EUR

Program rozvoja vidieka

 • Výzva : MAS_013/4.1/2
 • Žiadateľ : AGROKONDOR a.s.
 • Názov projektu : Modernizácia technologického vybavenia v spoločnosti AGROKONDOR s. r. o.
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 80 000,00 EUR
 • Schválená výška NFP: 40 000,00 EUR


Program rozvoja vidieka

 • Výzva : MAS_013/4.1/2
 • Žiadateľ : AGRODRUŽSTVO v Soli
 • Názov projektu : Investície do technologického vybavenia
  v Agrodružstve v Soli
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 80 000,00 EUR
 • Schválená výška NFP: 40 000,00 EUR

Integrovaný regionálny operačný program

 • Výzva : IROP-CLLD-T302-512-002
 • Žiadateľ : obec Čierne nad Topľou
 • Názov projektu : Spoznaj svoj kraj na dlani v obci Čierne nad Topľou
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 31 578,95 EUR
 • Schválená výška NFP: 30 000,00 EUR

Integrovaný regionálny operačný program

 • Výzva : IROP-CLLD-T302-512-002
 • Žiadateľ : obec Babie
 • Názov projektu :Realizácia detského ihriska v Materskej škole Babie
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 31 578,95 EUR
 • Schválená výška NFP: 30 000,00 EUR

Integrovaný regionálny operačný program

 • Výzva : IROP-CLLD-T302-512-002
 • Žiadateľ : obec Petrovce
 • Názov projektu Modernizácia materskej školy Petrovce
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 31 578,95 EUR
 • Schválená výška NFP: 30 000,00 EUR

Integrovaný regionálny operačný program

 • Výzva : IROP-CLLD-T302-512-002
 • Žiadateľ : obec Bystré
 • Názov projektu Modernizácia detského dopravného ihriska Bystré
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 31 578,95 EUR
 • Schválená výška NFP: 30 000,00 EUR

Integrovaný regionálny operačný program

 • Výzva : IROP-CLLD-T302-512-003
 • Žiadateľ : obec Bystré
 • Názov projektu: Zriadenie kybernetickej učebne v ZŠ Bystré
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 31 578,95 EUR
 • Schválená výška NFP: 30 000,00 EUR

Integrovaný regionálny operačný program