Regionálna značka

Regionálna značka predstavuje systém certifikácie, označovania a propagácie regionálnych produktov, služieb a podujatí, ktoré spája príslušnosť k určitému regiónu. Je určená remeselným a umeleckým výrobkom, potravinám, poľnohospodárskym a prírodným produktom, službám, zážitkovým aktivitám a podujatiam.

Cieľom regionálnej značky je zviditeľnenie jedinečnosti a propagácia kvalitných lokálnych výrobkov a služieb, podpora miestneho ekonomického, kultúrneho a environmentálneho rozvoja daného regiónu a zachovávanie jeho tradícií, hodnôt a výnimočností.

Súčasťou programu LEADER sú aj takzvané "projekty spolupráce" a to na národnej alebo na  medzinárodnej úrovni. Vzhľadom na meškanie realizácie programu na Slovensku, medzinárodné projekty spolupráce pravdepodobne neprichádzajú do úvahy, lebo táto možnosť pre MAS z ostatných krajín EÚ je už neaktuálna. V rámci národnej spolupráce sa ako zaujímavá javí téma zavedenia REGIONÁLNEJ ZNAČKY aj na území MAS Slanské vrchy - Topľa. 

Čo je regionálna značka, respektíve regionálny produkt, si môžete pozrieť na videách... 

Gemer - Malohont

Produkty z regiónu Gemer-Malohont

Produkty z regiónu Gemer-Malohont

Horehronie

REGIONÁLNY PRODUKT HOREHRONIE

Slávnostné odovzdávanie certifikátov - Regionálny produkt HOREHRONIE

Regionálna značka Horehronie - prvá certifikácia

Ponitrie

Regionálny produkt PONITRIE reklamný spot

Regionálny produkt PONITRIE

Ďalšie regionálne značky

Značka "Regionálny produkt" je značkou kvality

Regionálny produkt Podpoľanie

Regionálny produkt - značka, ktorá zviditeľňuje regióny

Značku Pohronie bude používať 14 výrobcov

ZÍSKALI CERTIFIKÁTY LOKÁLNYCH ZNAČIEK (Lučenec)

VOKA Zvolen Europa 2019