Zaujímavé príspevky o živote na vidieku

Sociálne poľnohospodárstvo v podstate využíva poľnohospodárske zdroje (rastliny, plodiny, zvieratá) s cieľom podporiť alebo vytvoriť terapiu, rehabilitáciu, sociálne začlenenie, vzdelávanie a sociálne služby.