Územie MAS

V súčasnosti prebieha zber informácií o území MAS prostredníctvom rôznych dostupných kanálov. Získané informácie budú slúžiť ako podklad pre prípravu multimediálnej prezentácie územia MAS. Plánujeme vytvoriť interaktívnu mapu regiónu a tiež vydanie sprievodcu územím. Informácie sa využijú aj pri tvorbe regionálnych produktov cestovného ruchu.

Jedným z kanálov je aj elektronický formulár - dotazník, ktorý môžete vyplniť na tejto adrese:  DOTAZNÍK O ÚZEMÍ MAS

Privítame každú zaujímavú informáciu z územia MAS Slanské vrchy - Topľa.

Ďakujeme za váš čas, ktorý venujete vyplneniu tohto formulára.

Informácie sa budú postupne spracovávať a budeme ich uverejňovať NA TEJTO ADRESE

Zaujímavosti z územia MAS

Kamenná mapa ( Hermanovce )

Zatopený kameňolom ( Skrabské )


Programy rozvoja obcí MAS