Zásobník projektov Stratégie CLLD

Vážení členovia MAS a podnikatelia z územia MAS,

MAS Slanské vrchy-Topľa pripravuje aktualizácie svojej Stratégie CLLD na základe ktorej v období 2023-2025 bude MAS vyhlasovať výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Aby sme mohli relevantne naplánovať jednotlivé oblasti podpory a tiež rozdelenie prostriedkov na tieto oblasti podpory, potrebujeme zmapovať záujem o tieto príspevky. Z uvedeného dôvodu sme pripravili jednoduchý formulár, do ktorého môžete zadať Vaše zámery. Na základe Vami zadaných informácií MAS pripraví aktualizáciu Stratégie, čo je podmienkou na získanie dodatočných zdrojov na obdobie 2023-2025.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vaše projektové zámery.