Čo je zásobník projektov

Zásobník projektov/projektových zámerov slúži na získanie prehľadu o potenciálnych záujemcoch o financovanie prostredníctvom Stratégie rozvoja územia MAS. K vašim zámerom kancelária MAS v prípade záujmu poskytne konzultácie o možnosti a podmienkach ich financovania v rámci Stratégie.