Regionálna značka Horný Zemplín

28.11.2022

Vo februári 2022 bolo založené záujmové združenie právnických osôb s názvom Regionálna značka Horný Zemplín. Jeho vznik bol výsledkom iniciatívy MAS Pod hradom Čičva a diskusií viacerých subjektov z regiónu Horný Zemplín (MAS Slanské vrchy - Topľa, MAS LABOREC, MAS Pod Vihorlatom, RRA Zemplín, OOCR Horný Zemplín), ktoré prebiehali v roku 2021.

Záujmové územie združenia tvorí 5 okresov: Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a Vranov nad Topľou. Zakladajúcimi subjektmi združenia sú: Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva, Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa, Občianske združenie Veršočok, Regionálna rozvojová agentúra Zemplín a DIAMELL s.r.o.

viac o značke sa dočítate tu