... aby sa pri Topli dobre žilo

Vitajte na novej stránke MAS Slanské vrchy - Topľa

Táto stránka je od 10.3.2022 oficiálnou stránkou združenia a zároveň slúži aj na operatívnu komunikáciu medzi kanceláriou MAS, členmi združenia a potenciálnymi žiadateľmi o prostriedky v rámci realizácie stratégie CLLD na území MAS Slanské vrchy - Topľa.

Rýchle linky


Aktuality


MAS Slanské vrchy-Topľa dostala súhlasné stanovisko Riadiaceho orgánu pre IROP na schválenie ďalších dvoch projektov, ktoré budú financované prostredníctvom IROP. Projekty s celkovou výškou schváleného príspevku 60 000,00 EUR sú zamerané na výstavbu detského ihriska v MŠ Babie a dopravného ihriska v obci Čierne nad Topľou

Na základe ukončenia 13. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 13. hodnotiaceho kola je 196 239,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 14. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR. Dátum ukončenia 14. hodnotiaceho kola: 20. september 2022

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 12. hodnotiaceho kola je 169 344,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 13. hodnotiacom kole je 454 655,58 EUR. Dátum ukončenia 13. hodnotiaceho kola: 20. júl 2022

Na základe ukončenia 12. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 12. hodnotiaceho kola je 218 911,52 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 13. hodnotiacom kole je 405 088,48 EUR. Dátum ukončenia 13. hodnotiaceho kola: 20. júl 2022

MAS Slanské vrchy-Topľa dostala súhlasné stanovisko Riadiaceho orgánu pre IROP na schválenie ďalších dvoch projektov, ktoré budú financované prostredníctvom IROP. Projekty s celkovou výškou schváleného príspevku 60 000,00 EUR sú zamerané na zariadenie MŠ v obci Petrovce a na modernizáciu detského dopravného ihriska v MŠ Bystré.

NAŠE PROJEKTY