Výzva IROP-CLLD-T302-511-001 , aktualizácia č.5

23.11.2020

Na základe ukončenia 5. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 6. hodnotiaceho kola: 20. máj 2021

UPOZORNENIE pre žiadateľov

Momentálne sme na RO podali návrh na aktualizáciu niektorých podmienok výzvy. Naša žiadosť je v štádiu riešenia. Po jej schválení dôjde k aktualizácii formulárov, z toho dôvodu prosíme aby ste zatiaľ nepoužívali zverejnené formuláre. O aktualizácii Vás budeme informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

viac informácií o výzve