Schválené prvé projekty financované cez IROP

18.03.2022

MAS Slanské vrchy-Topľa dostala súhlasné stanovisko Riadiaceho orgánu pre IROP na schválenie prvých projektov, ktoré budú financované prostredníctvom IROP. Dva projekty s  celkovou výškou schváleného príspevku 84 837,75 EUR sú zamerané na zriadenie pekárne LETIA v meste Hanušovce nad Topľou a na zriadenie kybernetickej učebne v ZŠ Bystré.