Schválené ďalšie projekty financované cez IROP

10.05.2022

MAS Slanské vrchy-Topľa dostala súhlasné stanovisko Riadiaceho orgánu pre IROP na schválenie ďalších dvoch  projektov, ktoré budú financované prostredníctvom IROP. Projekty s  celkovou výškou schváleného príspevku 60 000,00 EUR sú zamerané na zariadenie MŠ v obci Petrovce a na modernizáciu detského dopravného ihriska v MŠ Bystré.