Ďalšie schválené projekty financované cez IROP

09.08.2022

MAS Slanské vrchy-Topľa dostala súhlasné stanovisko Riadiaceho orgánu pre IROP na schválenie ďalších dvoch  projektov, ktoré budú financované prostredníctvom IROP. Projekty s  celkovou výškou schváleného príspevku 60 000,00 EUR sú zamerané na výstavbu detského ihriska v MŠ Babie a dopravného ihriska  v obci Čierne nad Topľou