Aktualizácia Informácie o uzavretí hodnotiaceho kola č.12

02.06.2022

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 12. hodnotiaceho kola je 169 344,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 13. hodnotiacom kole je 454 655,58 EUR. Dátum ukončenia 13. hodnotiaceho kola: 20. júl 2022